REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez właściciela serwisu MapaPlakat, w szczególności zasady i warunki sprzedaży produktów dostępnych na stronie internetowej https://mapaplakat.pl.
 2. Regulamin powinien być bezwzględnie przestrzegany przez każdego Klienta od momentu, gdy rozpocznie on korzystanie z systemu, tym samym rozpoczynając przesyłanie danych.
II. DEFINICJE
 1. Regulamin– niniejszy regulamin, dokument określający zasady korzystania ze strony internetowej MapaPlakat (https://mapaplakat.pl)
 2. Strona – strona internetowa MapaPlakat (https://mapaplakat.pl), w tym podstrony.
 3. Usługa – MapaPlakat, za pomocą specjalnego kreatora pozwala na projektowanie plakatów. Usługi oferowane przez MapaPlakat polegają na przygotowaniu plakatu do druku, druku i dostarczeniu plakatu do Klienta.
 4. Właściciel – właścicielem MapaPlakat jest Michał Załęcki, 53-235 Wrocław, Grabiszyńska 202/42, NIP: 5542966629
 5. Klient – firma lub pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usług.
 6. Użytkownik– odwiedzający Stronę internetową https://mapaplakat.pl
III. ZAMÓWIENIA
 1. Wszystkie zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej (https://mapaplakat.pl).
 2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny widoczne na Stronie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest osobną pozycją w koszyku i zależy od formy dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką
IV. PŁATNOŚCI
1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
2. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w formie elektronicznej lub papierowej.
3. W przypadku nieodnotowania płatności za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.
V. KOSZT, TERMIN, SPOSÓB DOSTAWY
1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wybranego sposobu dostawy.
2. Zakupione produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów (InPost) oraz firm kurierskich.
3. Na termin dostawy zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia oraz czas dostawy.
4. Czas przygotowania zamówienia to zwykle 3 dni robocze od momentu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
5. Czas dostawy jest deklarowany przez przewoźnika w zależności od sposobu dostawy i liczony od nadania przesyłki.
VI. USŁUGI
1. MapaPlakat pozwala na projektowanie indywidualnie spersonalizowanych plakatów.
2. Projektowanie odbywa się za pomocą specjalnego Edytora (https://edytor.mapaplakat.pl).
3. Edytor stanowi zminiaturyzowany podgląd plakatu.
4. Finalna wersja wydrukowanego plakatu może odbiegać od widoku w Edytorze. W szczególności, jeśli chodzi o różnice w kolorach.
5. Zalecamy korzystanie z Edytora przy użyciu najnowszych przeglądarek internetowych.
VII. ZWROTY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z polskim prawem produkty personalizowane nie podlegają zwrotom. Z uwagi na to, że projekt plakatu każdorazowo jest indywidualnie ustalany przez Użytkownika, staje się właśnie takim produktem.
2. W przypadku otrzymania wadliwego produktu prosimy o kontakt z MapaPlakat ([email protected]). MapaPlakat dokona analizy reklamacji w terminie do 14 dni i w przypadku uznania reklamacji dokona zwrotu kosztów lub wymiany na nowy produkt.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca.
5. Za reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2018 r.
Polityka prywatności
I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Wszystkie zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej (https://mapaplakat.pl).
 2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w złotych polskich(PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny widoczne na Stronie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest osobną pozycją w koszyku i zależy od formy dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.
 5. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.
 6. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką
 1. Wszystkie zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej (https://mapaplakat.pl).
 2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w złotych polskich(PLN) i są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Ceny widoczne na Stronie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt przesyłki jest osobną pozycją w koszyku i zależy od formy dostawy.
 4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.
 5. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.
 6. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: https://mapaplakat.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Michał Załęcki, Grabiszyńska 202/42, 53-235, Wrocław
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO w następujących celach:
    o prowadzenie newslettera
    o prowadzenie rozmów typu chat online
    o zbieranie opinii użytkowników
    o prezentacja opinii użytkowników innym użytkownikom
    o przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
    o realizacja zamówionych usług
    o prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
II. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
III. HOSTING
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na europejskich serwerach operatora Google Cloud Platform.
IV. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    o kurierzy,
    o operatorzy pocztowi,
    o operatorzy płatności,
    o operatorzy rozwiązania typu chat online,
    o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
    o firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
4. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    o ich sprostowania,
    o usunięcia,
    o ograniczenia przetwarzania,
    o oraz przenoszenia danych.
5. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
9. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
V. INFORMACJE W FORMULARZACH
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
VI. LOGI ADMINISTRATORA
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
VII. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator korzysta z Facebook Pixel. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie z wykorzystaniem usługi Hotjar (Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie). Dzięki temu Operator jest wstanie lepiej optymalizować doświadczenia użytkowników. Hotjar używa ciasteczek i innych technologii do zbierania danych o zachowaniu użytkownika i jego urządzeniu. Hotjar przechowuje te informacje w formie zanonimizowanej na polecenie Operatora i jest związany umową, która zabrania mu sprzedania jakichkolwiek zebranych danych. Nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
VIII. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
IX. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
     o Edge
     o Internet Explorer
     o Chrome
     o Safari
     o Firefox
     o Opera
Urządzenia mobilne:
     o Android
     o Safari (iOS)
     o Windows Phone