REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin
W niniejszym regulaminie zostały określone podstawowe warunki świadczenia usług przez właściciela serwisu MapaPlakat, w szczególności zasady i warunki sprzedaży produktów dostępnych na stronie internetowej https://mapaplakat.pl. Regulamin powinien być bezwzględnie przestrzegany przez każdego Użytkownika od momentu, gdy rozpocznie on korzystanie z systemu, tym samym rozpoczynając przesyłanie danych.
DEFINICJE
Regulamin– niniejszy regulamin, dokument określający zasady korzystania ze strony internetowej MapaPlakat (https://mapaplakat.pl)
Strona – strona internetowa MapaPlakat (https://mapaplakat.pl), w tym podstrony.
Usługa – MapaPlakat, za pomocą specjalnego kreatora pozwala na projektowanie plakatów. Usługi oferowane przez MapaPlakat polegają na przygotowaniu plakatu do druku, druku i dostarczeniu plakatu do Klienta.
Właściciel – właścicielem MapaPlakat jest Michał Załęcki, 53-235 Wrocław, Grabiszyńska 202/42, NIP: 5542966629
Klient – firma lub pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usług.
Użytkownik– odwiedzający Stronę internetową https://mapaplakat.pl
ZAMÓWIENIA
1. Wszystkie zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej (https://mapaplakat.pl).
2. Ceny podane na Stronie wyrażone są w polskich złotych (PLN). Są to kwoty brutto.
3. Ceny widoczne na Stronie zawierają koszty przesyłki w Polsce.
4. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany w Formularzu. Potwierdzenie to stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Od tego momentu jest liczony czas realizacji zamówienia.
5. W przypadku nieodnotowania wpłaty za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.
6. Po potwierdzeniu zamówienia poprzez Formularz nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian samodzielnie. W przypadku pomyłki i chęci zmiany danych, np. adresu wysyłki, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami (poprzez e-mail). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zmienić dane przed wysyłką.
PŁATNOŚCI
1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
2. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w formie elektronicznej lub papierowej.
3. W przypadku nieodnotowania płatności za zamówienie jest ono automatycznie anulowane.
WYSYŁKA
1. Produkty wysyłane są do Klienta przez firmę kurierską do 72 godzin od otrzymania potwierdzenia płatności za zamówienie.
USŁUGI
1. MapaPlakat pozwala na projektowanie indywidualnie spersonalizowanych plakatów.
2. Projektowanie odbywa się za pomocą specjalnego Edytora (https://edytor.mapaplakat.pl).
3. Edytor stanowi zminiaturyzowany podgląd plakatu.
4. Finalna wersja wydrukowanego plakatu może odbiegać od widoku w Edytorze. W szczególności, jeśli chodzi o różnice w kolorach.
5. Zalecamy korzystanie z Edytora przy użyciu najnowszych przeglądarek internetowych.
ZWROTY I REKLAMACJE
1. Zgodnie z polskim prawem produkty personalizowane nie podlegają zwrotom. Z uwagi na to, że projekt plakatu każdorazowo jest indywidualnie ustalany przez Użytkownika, staje się właśnie takim produktem.
2. W przypadku otrzymania wadliwego produktu prosimy o kontakt z MapaPlakat ([email protected]). MapaPlakat dokona analizy reklamacji w terminie do 14 dni i w przypadku uznania reklamacji dokona zwrotu kosztów lub wymiany na nowy produkt.
3. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku konieczności zwrotu, koszt przesyłki ponosi Usługodawca.
5. Za reklamacje odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2018 r.
Polityka prywatności
DEFINICJE
1. Administrator: jednostka zarządzająca danymi osobowymi użytkowników serwisu https://mapaplakat.pl, tj właściciel serwisu.
2. Użytkownik: osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę poprzez zakup na stronie https://mapaplakat.pl.
3. Witryna: strona internetowa https://mapaplakat.pl zarządzana przez Administratora.
DANE OSOBOWE
1. Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest umożliwienie Użytkownikowi dokonania zakupu, poprzez zawarcie umowy, czyli zakupu poprzez Witrynę.
2. W celu dokonania zakupu należy wypełnić formularz, który wymaga podania adresu e-mail oraz danych teleadresowych.
3. Podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
4. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie danych teleadresowych tj.: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, adresu zamieszkania, NIP. Dane będą przetwarzane przez MapaPlakat w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy:80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu
5. Do danych podanych przez Użytkownika nie będą miały dostępu żadne podmioty zewnętrzne, niezależne od Administratora, chyba że będą wykonywać prace zlecone przez Administratora wymagające dostępu do danych osobowych Użytkowników.
6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zawartej przez Użytkownika umowy lub przez okres niezbędny do przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Kupującego po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
PLIKI COOKIES
1. Witryna zarządzana przez Administratora wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych dotyczących korzystania z serwisu, w tym danych demograficznych.
2. Administrator nie udostępnia danych z plików cookies podmiotom zewnętrznym.
3. Użytkownik ma możliwość wyłączenia funkcji cookies w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować problemy w użytkowaniu serwisu.
4. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez Administratora do tworzenia spersonalizowanych treści opartych o zebrane dane.
5. Witryna wykorzystuje narzędzie Facebook Pixel. Opis szczegółowy sposobu, w jaki Facebook Pixel wykorzystuje dane znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
6. Witryna wykorzystuje system statystyk Yandex Metrica oraz Google Analytics korzystający z plików cookies. Opis szczegółowy sposobu, w jaki Yandex Metrica korzysta z plików cookies znajduje się w dokumencie dostępnym pod adresem: https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Opis szczegółowy sposobu, w jaki Google Analytics korzysta z plików cookies znajduje się w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
LINKI ZEWNĘTRZNE
1. W Witrynie mogą być zamieszczane linki odsyłające do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i przetwarzania danych osobowych obowiązujących na wspomnianych stronach internetowych / serwisach.
3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach internetowych / serwisach, a ewentualne skargi lub uwagi zgłaszać bezpośrednio ich administratorom lub podmiotom zarządzającym tymi stronami.